Hakkımızda

Özel Dedektifler Kurumsal Firmaların Çalışma İlkeleri

YASAL UYARI :
TCK’na göre açıkça suç olan, Yargı kararı ile izin verilen, hukuka aykırı elde edilmesi halinde mahkemelerce hiçbir şekilde delil olarak kabul edilmeyen, cep telefonu kayıtları, telefonların dinlenilmesi, özel hayatın ihlali gibi suç içeren isteklere kesinlikle cevap verilmeyecektir. Anasayfamızdaki “İlgili Yasalar” başlığından mevcut yasalar hakkında bilgi edinebilirsiniz.
ÖZEL DEDEKTİFLER KURUMSAL FİRMALARININ ÇALISMA İLKELERİ:
· Cep telefonu kayıtları, sms ve benzeri hiçbir kayıt, hiçbir şekilde temin edilmez. · Casus program ve dinleme cihazı uygulanması kabul edilmez. · Aralarında kan bağı veya evillik bağı bulunmayan şahısların bireysel iş talepleri kabul edilmez. · Aralarında ticari bağı olmayan kurumların iş talepleri kabul edilmez, · Aralarında alış-veriş evrakı olmayan ticari kişilerin iş talebi kabul edilmez · Elektronik cihaz satışı yapılamaz.
GİZLİLİK İLKESİ :
Bilgileri Açıklama Yasağı ve Doğru Bilgi Verme İlkesi · Özeldedektifder üyesi kurumsal firmalar , çalismalari sonucu edindiği bilgileri sözleşme yaptıkları müşterileri dışında kimseye açıklayamaz. · Ancak, kamu adına takibi gerekli bir suç işlendiği yolunda bilgi edindiğinde bilgi ve belgeleri bulunduğu yerdeki yetkili mercilere derhal bildirmekle mükelleftir. · Özeldedektifderüyesi kurumsal firmalar , işverenine ya da müşterisine gerçek dışı bilgi ya da rapor veremezler. · Özeldedektifder üyesi kurumsal firmalar kendilerine verilmiş görevleri nedeniyle edindikleri bilgi ve belgeleri kötüye kullanamaz, bunları hizmet satın alanlarla üçüncü kişilerin kötüye kullanmalarını engelleyici tedbirler alırlar.
ÜCRETLENDIRME İLKESİ :
Sözleşme Yapma ve Ücret Belirleme Kriterleri · Taahhüt edilen araştırma konuları açıkça yazılarak sözleşmede belirtilir. · Taahhüt edilen işin sonuçlandırılma süresi belirlenerek sözleşmeye yazılır. · Araştırma konularının ücretlendirilmesi yapılacak işin konusu ve türü dikkate alınarak tüm masraflar dahil olarak belirlenir ve sözleşmeye yazılır. Her hangi bir sebep göstererek ekstra bir ücret talep edilemez. · Müşterinin talep ettiği hizmetlerin açıkça yazıldığı sözleşme karşilıklı olarak imzalanır. · Araştırma konusu için belirlenen toplam ücretin işin konusu ve türüne uygun olarak masrafların karşilanması amacıyla en az %30 ile %60 arasında belirlenen oranda peşinat alınır. Kalan bakiye iş tesliminde fatura edilerek müşteriden talep edilir.
ÖZEL DEDEKTİFLER KURUMSAL FİRMALARININ ÇALISMA ALANLARI:
Özel Dedektifler derneği kurumsal üyeleri aşağıda belirtilen konularda hizmet vermektedirler.
Medeni Hukuk Alanı :
Boşanma, miras, velayet, vesayet müesseselerinden kaynaklanan sorunlar ve hukuki davalarda yürürlükteki mevzuata uygun olmak koşuluyla kişisel bilgi taleplerinin karşilanmasını gerektıren konulardır. Aralarında kan bağı bulunan sahışlar, boşanma davası devam eden şahıslar, evli ciftler hakkında yapılan araştırmalar çalisma alanını kapsar.Hukuku AlanıFirmlarda hileli durumları ve mazeret olarak ileri sürülen hususlar hakkında yapılan araştırma bununla birlikte ticari dürüstlüğü şüpheli ortaklıklar hakkında yapılan araştırma alanıdır. Ayrıca işe alımlarda veya terfi etme durumlarında ön araştırma yapılması çalima alanını kapsar.
Ticaret Hukuku Alanı:
Rekabet ilkelerinin ihlalleri, patent imtiyazının çignenmesi, hileli iflas ve sanayi casusluğu gıbı konularda araştırma yapılmasını gerektıren alandır. Her türlü ticari kuruluşa bağlı distribütör, acente, bayilik ve şubelerin sözleşmede belirtilen maddeler ile ticari şartlarına uyup uymadığının araştrılmasının yapılması çalisma alanını kapsar.
Sigorta Hukuku Alanı:
Kaza araştırmaları, hileli işlemler ve dolandırıcılık hakkında yapılan araştırmaları kapsar. Bununla birlikte, Kayıp kişi ve eşyanın araştırılması, Fikri haklar mülkiyet haklarının arastırlması, Her türlü hukuki taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği yönünden araştırılması, icra iflas dairelerinde, aleyhinde takip yapılan borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının neden ibaret olduğunun araştırılıp tespit edilmesi, Ozeldedektifder kurumsal firmalarının hizmet alanını kapsamaktadır.