Türkiye de Özel Dedektiflik

2011 senesini bitirdiğimiz bu günlere baktığımız zaman Özel Dedektiflik şirketlerinin 2 yıldan bu yana çoğaldığını ve hepsinin kurumsal olarak 15-25 yıllık tecrübeleri olduğunu görüyoruz

Aslında Türkiye için ve Özel Dedektifliğin yaygınlaşması adına firmaların çoğalması oldukça güzel gelişmeler.Fakat Özel Dedektiflik yasasının olmaması da bu hızlı gelişen süreçte negatif etki olarak görünmektedir.

Firmaların biraraya gelerek kurdukları  Özel Dedektifler Derneklerinin sayısı şimdiden 3 ü buldu.Ama  herkes kendini bu işte birinci ilan ederek birbiriyle rekabet halinde. Halbuki yasanın olmayışının verdiği güçlükler de başta olmak üzere Özel Dedektifliği geliştirmek , eksikliklerini gidermeye çalışmak, eğitim ve yasa konuları başta olmak üzere BERABER ve BİRLİK olarak çalışmaları gereken ortamda bir PADİŞAH edasıyla hareket eden ve hep ben, yanlız ben zihniyetli insanlar ne kadar faydalı olabilir tabi bunu zaman gösterecektir. Faydayı zaman gösterecektir ama zararları artık görünmeye başlamıştır.